مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهرداد
نام خانوادگی:آقاشریفیان اصفهانی
پست الکترونیک:m.aghasharifian@gmail.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

                                                                                                                                       باسمه تعالی

با تقدیم سلام ،ادب و احترام

اینجانب مهرداد(علی) آقاشریفیان اصفهانی

متولد 1354 در اصفهان ،دانش آموخته و مدرّس حوزه و دانشگاه  ، متأهل و دارای دو فرزند می باشم.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گروه معارف

والحمد للّه الذی  هدانا لهذا