گلواژه های اخلاق_ توکل
39 بازدید
محل ارائه: صدای مرکز اصفهان برنامه آسمانه
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
توکل و اعتماد به خداوند از اصلی ترین صفات مومنان است . در این برنامه در باره اصل توکل ،ابعاد و آثار آن سخن گفته ایم .
دانلود