گلواژه های اخلاق_صدقه
33 بازدید
محل ارائه: صدای مرکز اصفهان برنامه آسمانه
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در این برنامه در دو قسمت پیرامون اهمیت وآثار صدقه در اسلام سخن گفته ایم .
دانلود