گلواژه های اخلاق_کاروتلاش ونوآوری
41 بازدید
محل ارائه: صدای مرکز اصفهان برنامه آسمانه
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در این برنامه در رابطه با موضوع مهم "کار و تلاش ونوآوری" سخن به میان آمده است .
دانلود