حقوق اهل بيت(عليهم السلام)در قـرآن و سـنت
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : خانم ایمانی
درنظام حقوقي اسلام ،‌حق خداوند مبنا وپايه ساير حقوق است. حقوق اهل بيت (عليهم السلام )نيز صبغه الهي دارند . خداوند با توجه به جايگاه اهل بيت ( عليهم السلام ) در هدايت بشر، حقوقي را براي آن بزرگواران تشريع كرده است ،‌به اين معنا كه حقوق هدايت بشر،‌حقوقي را براي آن بزرگواران تشريع كرده است به اين معنا كه حقوق اهل بيت ( عليهم السلام ) شعبه اي از ربوبيت تشريعي پروردگار است . حق ولايت اهل بيت ( عليهم السلام ) برخاسته از حق حاكميت خداوند است . اهل بيت ( عليهم السلام )رسالتي دارند كه بايد در چار چوب ارزش هاي اسلامي،‌مصالح انسان ها را تامين وآنان را به راه راست هدايت كنند،‌زيرا بشر همان گونه كه در اصل آفرينش وتداوتم هستي اش نيازمند وجود تازه اي است كه از سوي خداوند عنايت مي گردد ،‌ در حركت تكاملي خويش نيز به هدايت مستمر نياز دارد . اهل بيت( عليهم السلام )صراط مستقيم اند شناخت، محبت واطاعت نسبت به آن بزرگواران نقش بنيادين وراهبردي دارد اگر انسان ها حقوق اهل بيت( عليهم السلام )را به خوبي بشناسند ورعايت كنند ،‌جامعه بشري روند تكاملي خود را به سوي هدف نهايي( تقرب الي الله ) طي خواهد كرد.رعايت حقوق اين بزرگواران داراي بنيان قرآني ومورد سفارش پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله )وائمه اطهار (عليهم السلام )است .