جایگاه تفریح از دیدگاه متون اسلامی
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : خانم مکتوبیان
عنوان: جایگاه تفریح از دیدگاه متون اسلامی، روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات: کتابخانه¬ای تفريح يكي از نيازهاي فطري و طبيعي بشر است و هر انساني از آن جهت كه جسم و روحش در كارهاي روزمره خسته و فرسوده مي شود احتياج به زماني براي بازيابي توانش دارد. بررسی جايگاه تفريح از ديدگاه متون اسلامي بسیار ضروری است تا فهمیده شود: دين نسبت به اين نياز فطری انسان¬ها چه موضعي گرفته و آيا راهكار و حد و حدودي مشخص كرده است يا نه؟ تفریحات سالم برای انسانها شادی و نشاط را به ارمغان می¬آورند. در بعضی از متون اسلامی با نگاه منفی به شادی نگریسته شده و در بعضی دیگر، به این پدیده روی خوش نشان داده شده و أمری طبیعی تلقی گردیده است. با دقت در شأن نزول این آیات این نکته به دست می¬آید که اگر انسانها استعدادهای فطری و خدادی خود را در مسیری غیر آنچه که برای آن خلق شده¬اند قرار بدهند مذمت می¬شوند و به همین جهت شادی که برای امور دنیوی و فسق و فجور باشد مورد نهی قرار گرفته و به عکس شادی الهی و شادی در راستای موفقیت¬های صحیح انسانی، مورد تأیید قرار گرفته است. اسلام تاکید زیادی بر بهره¬مندی انسانها از موهبت¬ها و نعمت¬های الهی می¬کند و سفارش زیادی بر اختصاص مقداری از شبانه روز برای پرداختن به تفریح دارد و تاکید می¬کند، انسانها به واسطه تفریح و بهره¬مندی از لذت¬های سالم و مفید، توانایی پرداختن به امور مهم و اساسی را پیدا می¬کنند. در متون دینی مصادیق مختلفی برای تفریح اعم از شوخی و خنده، گردش و مسافرت، همنشینی با دوستان، ورزش، صله رحم و... برشمرده شده و علاوه بر ترغیب مومنین به انجام آنها، حد و حدود هر کدام از آنها مشخص شده است. شایسته است با توجه به اصول اساسی دین مبین اسلام و متناسب با تغییرات و دگرگونیهای طبیعی هر دوران و عصر تفریحات و سرگرمیهای مفید و سازنده¬ای طراحی شود تا زمینه رشد و تعالی افراد مهیا گردد. کلید واژه¬ها: شادی، تفریح، متون اسلامی(قرآن، روایات)